Med reservation för inställt p.g.a. covid-19 medverkar vi tills vidare på följande mässor och marknader.

Julmarknad, Tjolöholms Slott:

Fredag 12 november - söndag 14 november

Fredag 19 november - söndag 21 november

 Torsdag 25 november - söndag 28 november

Formex, Älvsjömässan: 

18-21 januari 2022

Mycket välkomna!