Med reservation för inställt p.g.a. covid-19 medverkar vi tills vidare på följande mässor och marknader.

Formex, Älvsjömässan: 

23-26 augusti 2022

Bokmässan, Göteborg:

22-25 september 2022 

Tjolöholms Julmarknad:

11-13 nov. 18-20 nov. samt 24-27 nov.

Mycket välkomna!