Med reservation för inställt p.g.a. covid-19 medverkar vi tills vidare på följande mässor och marknader.

Formex, Älvsjömässan:  Inställd

24 - 27 augusti

Julmarknad, Tjolöholms Slott:

Fredag 12 november - söndag 14 november

Fredag 19 november - söndag 21 november

 Torsdag 25 november - söndag 28 november

Mycket välkomna!